Cách tạo tài khoản tại hệ thống phân phối váy đầm NgayValuon.vn
> Tài khoản và đơn hàng

1. Làm sao để tạo tài khoản trên NgayVàLuôn.VN?

Nhấn vào link "Đăng ký"
 
Điền vào email, họ tên, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu và số điện thoại di động. Xác nhận đã xem và đồng ý với thỏa thuận sử dụng rồi nhấn nút "Tạo tài khoản".

2. Làm sao để kiểm tra tình trạng đơn hàng?

Bạn cần phải đăng nhập để xem các đơn hàng đã đặt. Sau khi đăng nhập, nhấn vào link "Trang cá nhân".

3. Tôi có thể thay đổi đơn hàng sau khi đặt?

Bạn có thể xóa đơn hàng ngay sau khi đặt và hàng chưa giao. Nếu có yêu cầu thay đổi khác, bạn vui lòng liên hệ với hotline 0938 267 594 - 0965 092 037.

4. Làm sao để thay đổi thông tin cá nhân?

Sau khi đăng nhập, nhấn vào link "{Trang cá nhân --> Thông tin cá nhân}". Bạn có thể thay đổi tên và số điện thoại di động.

5. Làm sao để đăng ký nhận thông tin khuyến mại?

Bạn có thể vào mục quản lý tài khoản để đăng ký nhận email từ những thành phố mà bạn quan tâm.

8. Nếu tôi quên mật khẩu thì phải làm sao?

Bạn nhấn vào link Quên mật khẩu ở trang đăng nhập. Bạn nhập email đã đăng ký và nhấn vào nút "Gửi".
 
Sau đó đăng nhập tài khoản email đó để nhận hướng dẫn lấy mật khẩu mới từ NgayVàLuôn.VN.
 
Nếu bạn không nhận được email cấp lại mật khẩu, bạn vui lòng liên hệ hotline 0938 267 594 - 0965 092 037.
TƯ VẤN CHO BẠN 0965 092 037